kurs og arrangementer

Vinteren 2017
• Beregning av knutepunkter av hulprofiler
16. februar 2017
Program og påmelding her

• Jordskjelvkurs: Prosjektering av stålkonstruksjoner for seismisk påvirkning
14. mars, Oslo
Program og påmelding her

• Kurs: Prosjektering av marine konstruksjoner utsatt for utmatting
21. mars, Oslo
Program og påmelding her

• Kurs: Praktisk prosjektering av stålbygg
22 - 23. mars, Oslo
Program og påmelding her

• Samvirkekonstruksjoner av stål og betong
28. mars, Oslo
Program og påmelding her

• Dimensjonering av traverskranebane-bjelker
5. april, Oslo
Program og påmelding HER

_________________________________________________________________________________________

AVHOLDTE KURS OG ARR. HER