kurs og arrangementer

Høsten 2017
• Del 1: Grunnleggende kurs i beregning av platekonstruksjoner
4. desember, Oslo
Program og påmelding her

Del 2: Videregående kurs i beregning av platekonstruksjoner
5. desember, Oslo
Program og påmelding her

Temakveld, juleavslutning
Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - eksplosjoner
Flytebru-konseptet over Bjørnafjorden på Ferjefri E39
12. desember, Multiconsult, Skøyen, Oslo
Program og påmelding her
_________________________________________________________________________________________

AVHOLDTE KURS OG ARR. HER