kurs og arrangementer

Vinteren 2017
• Temakveld: Beregning og analyseverktøy for knutepunktsdesign
27. april, Oslo
Program og påmelding her

• Konferanse: Norsk Offshoredag 2017
10. mai, Oslo
Program og påmelding her

• Kurs: Ikke-lineære analysemetoder (Nonlinear Analysis Methods)
31. mai - 1. juni, Oslo
Program og påmelding her
_________________________________________________________________________________________

AVHOLDTE KURS OG ARR. HER