2-dagers kurs:

NORSOK-standardene for prosjektering av offshore stålkonstruksjoner

dnv gl• Innføring i NORSOK N-001, N-003 og N-004
• Konstruksjonsforståelse
• Konstruksjonsregler for stålkonstruksjoner

NORSOK logoDate: 4-5. november 2015
Place: Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Dette kurset tilbys kostnadsfritt til arbeidsledige ingeniører* /
This course is free of charge for all unemployed engineers*

Omtale

NORSOK standardene er utviklet av petroleumsindustrien for å ivareta nødvendig sikkerhet og kostnadseffektivitet for installasjoner på norsk sokkel. Intensjonen har også vært å ha et enhetlig regelverk som alle operatører og myndigheter på sokkelen kunne forholde seg til.

. Kurset holdes på norsk

Følgende relevante NORSOK standarder for prosjektering og levetidsdokumentasjon av stålkonstruksjoner til installasjoner på norsk sokkel vil bli dekket i kurset:
• NORSOK N-001 : Structural design general
• NORSOK N-003 : Action and action effects
• NORSOK N-004 : Design of steel structures
NORSOK standardene har internasjonale relasjoner til andre typer standarder som ISO etc. Informasjon om dette vil bli gitt på kurset.

Målgruppe
Kurset passer for alle som prosjekterer stålkonstruksjoner for petroleumsindustrien, og som trenger :
• Innføring i de sentrale emnene av NORSOK standardene som angitt
• Relasjoner til andre regelverk
• Konstruksjonsforståelse
• Detaljert innføring i beregningsgrunnlagetProgram dag 1

DEL 1 Generelt

08.30 Registrering

09.00 Orientering om NORSOK-standarder for stål
• Status NORSOK regelverk for stålkonstruksjoner
• Relasjoner til andre standarder (Eurokoder,ISO,DNV GL)
• Materialfaktorer
v/ Harald Thorkildsen, DNV GL

10.00 Konstruksjonsforståelse, grensetilstander, sikkerhetsformat iht NORSOK
• Innføring i NORSOK N-001 og N-004
• Hvilket ansvar og muligheter hviler på ingeniøren
• Sikkerhetsformat grenselastmetoden
• Designkriterier SLS, FLS og ULS
• Grensetilstander, feilformer
• Konstruksjonsprinsipper
• Eksempel
v/ Pål G. Jensen, DNV GL

11.30 Lunsj

12.30 Konstruksjonsforståelse, grensetilstander, sikkerhetsformat iht NORSOK forts.

14.30 Materialvalg iht NORSOK
• Designklasser og inspeksjonskategorier
• N-004 Appendix for spesielle konstruksjonsregler
v/ Harald Thorkildsen, DNV GL

15.00 Kaffepause

DEL 2 Laster på plattformer

15.20 Laster på Jacket
v/ Pål G. Jensen, DNV GL

16.30 Slutt


Program dag 2

DEL 2 Laster på plattformer (fortsetter)

08.30 Laster på flytere
v/ Harald Thorkildsen, DNV GL

09.30 Virvelavløsning
v/ Pål G. Jensen, DNV GL

DEL 3 Design av stålkonstruksjoner

10.30 Staver og rammer
• Staver med H-tverrsnitt
• Staver med rørtverrsnitt
• Vipping
v/ Pål G. Jensen, DNV GL

11.30 Lunsj

12.30 Staver og rammer forts.

13.45 Plate- og skallkonstruksjoner
• Uavstivet plate / Uavstivet skall
• Avstivet platefelt / avstivet skall
• Skallknekning
v/ Harald Thorkildsen, DNV

13.45 Plate- og skallkonstruksjoner
• Uavstivet plate / Uavstivet skall
• Avstivet platefelt / avstivet skall
• Skallknekning
v/ Harald Thorkildsen, DNV GL

15.00 Rørknutepunkter
v/ Harald Thorkildsen, DNV GL

16.30 SluttPraktiske opplysninger

Tid: 4-5. november 2015

Sted
: Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift:
kr. 9 200 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 9 500 for medlemmer av Tekna
kr. 9 700 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding): 
minimum 5 påmeldte: 10% rabatt
minimum 10 påmeldte 20% rabatt
minimum 15 påmeldte 30% rabatt
minimum 20 påmeldte 40% rabatt

* Dette kurset tilbys kostnadsfritt til arbeidsledige ingeniører mot fremlegging av; attest fra NAV om at man er arbeidsledig og søknad til NAV om dekning av kursavgiften. Deltakelsen vil bli basert på en individuell vurdering.

Hotell: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter
Kurset inkluderer e-kurskompendium

Administrasjon: Tekna, servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22947560/61 Fax: 22947501 e-post: registrering@tekna.no 

Avbestilling: Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales.

Påmelding / registration: KLIKK HER

NB! Påmeldingsfrist torsdag 29. oktober 2015


Arrangør

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner sine samarbeidspartnere


Copyright © 2010 Norsk Stålforbund