TEMADAG
NORSK SPUNT- OG PELEDAG 2015

•  Mikropeler, RD-peleveggHP-peler
•  Spunt, HZM walls, Z Sheet Piles
•  Rock bolts
•  Design tools
•  Prosjekter:
   - Yara Glomfjord
   - Gdansk, Polen
   - Maiden Wharf
   - Pasila, Finland

Tid: onsdag 30. september 2015, kl.1130 - 1700
Sted: Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo

Omtale
Norsk spunt- og peledag 2015 avholdes av Norsk Forening for Stålkonstruksjoner i samarbeid med Norsk Stålforbund. Årets program inneholder temaer av stor aktualitet for alle som arbeider med fundamentering, spunting og peling i bruer, bygg, kaier, havner, veibygging m.m.


Peling

Målgruppe
Byggherrer, entreprenører, ingeniører, prosjektledere, innkjøpere og leverandører.

Målet med dagen er å
•  Lære om produktenes egenskaper og funksjoner
•  Bli kjent med gode prinsipper for valg av spunt og peler
•  Bli kjent med regelverket og beregningsmetodene

Program

Kl. 11:30 Lunsj

Kl. 12.30 Overview / History / Evolution / Products
- water pressure on infill sheet piles (HZM walls)
- new upcoming product range 800 mm wide Z Sheet Piles
- ArcelorMitall Sheet Piling Organization and sub-contractors
ved Christos Drettas, prosjektansvarlig, ArcelorMittal

Kl. 13:15 Design issues and tools
- AM Retain, PLAXIS etc.
ved Christos Drettas, prosjektansvarlig, ArcelorMittal

Kl. 13:45 Sheet piling Issues specific to Norway
- Norwegian Eurocode corrosion values and solutions AMLoCor & others
- Rock bolts when rock level is high
ved Christos Drettas, prosjektansvarlig, ArcelorMittal

Kl. 14:15 Case studies: Gdansk, Maiden Wharf...
ved Christos Drettas, prosjektansvarlig, ArcelorMittal

Kl. 14:45 Kaffepause

Kl. 15:00 HP-peler
- fordeler/utfordringer
- prosjekteksempel
ved Fredrik Martinsen, prosjektleder, Kynningsrud Fundamentering

Kl. 15:20 Overblikk og introduksjon til SSAB
ved Jan Andreassen, Business Manager, SSAB Europe

Kl. 15:40 Mikropeler
- RR- og RRs-peler. Rammede stålrørspeler med effektivt skjøtesystem og stort spekter for ulike lastbilder
ved Hannu Jokiniemi, Director Infra, SSAB Europe
- RD- og RDs-peler. Borede stålrørspeler med effektivt skjøtesystem og stort spekter for ulike lastbilder, for alle grunnforhold
ved geotekniker Harald Ihler, Technical Manager, SSAB Europe 

Kl. 16:15 RD-pelevegg
- Støtteveggskonstruksjon for vanskelige grunnforhold og ved høye krav til vanntetthet
ved geotekniker Harald Ihler, Technical Manager, SSAB Europe
- Pasila, Finland. Et pågående kjempeprosjekt i Helsinki med RD-pelevegg
ved Hannu Jokiniemi, Director Infra, SSAB Europe

Kl. 16:45 Yara Glomfjord
- Høyfaste RDs-peler i kombinasjon med spunt som ny kaifront
ved geotekniker Harald Ihler, Technical Manager, SSAB Europe

Kl. 17:00 Slutt


Praktiske opplysninger

Tid: Ondag 30. september 2015
Kl. 11.30 - 17.00

Sted
: Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo

Deltageravgift (inklusiv lunsj og kaffepauser)
kr. 1 400 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 1 600 for medlemmer av Tekna
kr. 1 900 for ikke-medlemmer

Dokumenter
Deltakerne får e-kompendium (pdf-filer).

Administrasjon: Tekna, servicekontoret,
registrering@tekna.no, Tel. 22 94 75 60 el. 22 94 75 61
Kontaktperson:
Torgeir Stegane, e-post: Torgeir.Stegane@tekna.noTorgeir.Stegane@tekna.no, Tel. 95 20 63 11

Avbestilling: Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales. 

Påmelding
:
Send e-post til registrering@tekna.no
Oppgi deltakernavn, firma el. organisasjon, adresse, telefonnummer, e-post og fakturadresse.

NB! Påmeldingsfrist torsdag 24. september 2015

.


Arrangør

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner sine samarbeidspartnere


Copyright © 2010 Norsk Stålforbund