Jordskjelv-kurs:
Prosjektering av stålkonstruksjoner for seismisk påvirkning

 
Tid: Torsdag 7. mai 2015
Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Kurset holdes på engelsk / The course is held in English

Prosjektering av stålkonstruksjoner for seismisk påvirkning i henhold til Eurokode 8 / NS-EN 1998, med eksempler på dimensjonering av bygninger i Norge med hensyn på jordskjelv.

Forelesere er Emrah Erduran, NJF/Rambøll Norge og Farzin Shahrokhi, fagsjef jordskjelvgruppe Rambøll Norge

Påmeldingsfrist:
mandag 4. maiOmtale

Konstruksjoner på land (og offshore) i Norge skal beregnes og dimensjoneres for jordskjelv.

Dette kurset vil i tillegg til å gi de grunnleggende regler for jordskjelvdimensjonering også gi en mer detaljert innføring i de nye prosjekteringsreglene for laster fra seismiske påvirkninger i henhold til Eurokode 8: NS-EN 1998 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.

Prosjektering mhp jordskjelv kan optimaliseres gjennom valg av riktig design og ved å dimensjonere med duktile knutepunkter. Dette er et viktig konkurranseaspekt, og noe som vil gi en rimeligere konstruksjon.

Kurset henvender seg primært til prosjekterende ingeniører.


Program

Part 1 – Rules and seismic analyses

8:30 Registrering

09:00 General design rules & Eurocode 8
Emrah Erduran

09:30 Design principles for seismic resistance structures (conceptual design)
Emrah Erduran

10:30 Kaffepause

10:45 Calculation of seismic actions according to Eurocode 8
- Lateral Force Method of Analysis
- Modal Response Spectrum Analysis
Emrah Erduran

12:00 Lunsj

13:00 Design criteria and rules for steel structures in Eurocode 8
Farzin Shahrokhi

14:30 Kaffepause

Part 2 – Design of steel buildings in Norway

14.45 Case study no. 1
Farzin Shahrokhi

15:30 Case study no. 2
Farzin Shahrokhi

16:15 Discussion

16.30 End


Praktiske opplysninger

Tid: Torsdag 7. mai 2015

Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 6.200 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 6.500 for medlemmer i Tekna
kr. 6.700 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding): 
minimum 5 påmeldte: 10% rabatt
minimum 10 påmeldte 20% rabatt
minimum 15 påmeldte 30% rabatt
minimum 20 påmeldte 40% rabatt

Hotell
: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium
Standarder: Bestilles av den enkelte fra Standard Norge.

Administrasjon: Tekna, servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22947560/61 Fax: 22947501 e-post: registrering@tekna.no 

Avbestilling: Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales. 

Påmelding
: Online påmelding KLIKK HER
NB! Påmeldingsfrist mandag 4. mai 2015

Arrangør

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner sine samarbeidspartnere


Copyright © 2010 Norsk Stålforbund