Kurs: 
Prosjektering av stålkonstruksjoner iht
Eurokode 3 Del 1: NS-EN 1993-1


Tid: 25 - 26. mars 2015
Sted: Felix Konferansesenter, Oslo

Inkludert: 
• Allmenne regler og regler for bygninger iht NS-EN-1993, del 1-1
• Forbindelsesmidler iht NS-EN-1993, del 1-8
• Platekonstruksjoner iht NS-EN-1993, del 1-5

Samvirkesøyler av stål og betong iht NS-EN-1994, del 1
Kranbanebjelker iht NS-EN-1993, del 6


. Kurset holdes på norsk

Foreleser er Professor Per Kristian Larsen og Professor Arne Aalberg, NTNU 

 

 

 

 

Påmeldingsfrist:
torsdag 19. marsOmtale

EN 1993 del 1-1, Allmenne regler og regler for bygninger, definerer beregningsgrunnlaget for prosjektering av stålkonstruksjoner etter innføringen av Eurokode 3 i Europa. 

NS-EN 1993 del 1-1, med nasjonalt tillegg, er gyldig norsk standard for prosjektering av stålkonstruksjoner som skal oppføres i Norge. Standarden inneholder regler for beregning av bjelker, søyler og rammekonstruksjoner. 

Kurset er supplert med beregningsregler for sveise- og bolteforbindelser, kranbanebjelker og samvirkesøyler av stål og betong for å danne grunnlag for en helhetlig beregning iht Eurokode 3. 

Kurset henvender seg til alle som prosjekterer stålkonstruksjoner i Norge. 

Program

Dag 1

08.30 : Registrering
 
NS-EN 1993-1-1

09.00 : Orientering om kurset og Eurokodene

09.15 : Konstruksjonsstål og materialegenskaper
- Stålsorter og stålkvaliteter
- Slagseighet og sprøbrudd
- Innføring i plastisitetsteorien (grenseteoremer)

10.15 : Kaffepause 

10.30 : Konstruksjonsstål (forts)

11.00 : Konstruksjonsanalyser 
- 1. og 2. ordens analyse
- Avstivninger
- Tverrsnittsklassifisering

12.00 : Tverrsnittskapasitet
- Elastisk og plastisk kapasitet
- Interaksjon mellom snittkrefter

12.30 : Lunsj

13.30 : Tverrsnittskapasitet (forts)

14.00 : Kapasitet av staver og rammer
- Knekking av staver og rammer
- Vipping av bjelker
- Kapasitet av bjelke-søyler

14.30 : Kaffepause

NS-EN 1993-1-8

14.45 : Forbindelsesmidler
- Skruer og sveiser
- Skrue- og sveisegrupper

16.30 : Slutt dag 1

Dag 2

NS-EN 1993-1-5

09.00 : Platekonstruksjoner
- Elastisk plateknekking
- Overkritisk kapasitet
- Kapasitet av platebærere

10.45 : Kaffepause

NS-EN 1994-1-1

11.00 : Dimensjonering av samvirkesøyler
- Kapasitet av tverrsnitt
- Innføring av laster

12.30 : Lunsj

13.30 : Samvirkesøyler (forts)

14.30 : Kaffepause

NS-EN 1993-6

14.45 : Kranbanebjelker

15.30 : Spørsmål og avslutning

16.00 : Slutt dag 2

 

Praktiske opplysninger

Tid: 25 - 26. mars 2015

Sted: Felix Konferansenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift: (inkl. lunsj og kompendier)
kr. 9.200 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 9.500 for medlemmer i Tekna
kr. 9.700 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding): 
minimum 5 påmeldte: 10% rabatt
minimum 10 påmeldte 20% rabatt
minimum 15 påmeldte 30% rabatt
minimum 20 påmeldte 40% rabatt

Hotell: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium
Standarder: Disse bestilles av den enkelte fra Standard Norge.

Administrasjon: Tekna, servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22947560/61 Fax: 22947501 e-post: registrering@tekna.no 

Avbestilling: Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales.
 

Påmelding: KLIKK HER
NB! Påmeldingsfrist: torsdag 19. mars
.
.

Arrangør

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner sine samarbeidspartnere


Copyright © 2010 Norsk Stålforbund