2-dagers kurs

Klassesystematikk og regler/standarder
for flytende offshoreenheter

• Klassekrav og regelverk
• DNV GLs rolle i forbindelse med flytende offshore innretninger
• DNV GLs erfaringer fra design, bygging og drift av flytende offshore innretninger

Tid: 3 - 4. februar 2015
Sted: Felix Konferansesenter, Oslo

Omtale
Gjennom kurset DNV GL Offshore Klasse - Klassesystematikk og regler/standarder for flytende offshoreenheter vil kandidatene bli introdusert til Klasse-selskapets rolle i forbindelse med offshore utbygginger, samt hvordan kravene inngår i Petroleumstilsynets regelverk. Kurset dekker ulike innretninger og systemer med tilhørende regelkrav.

Deltakerne får en gjennomgang av relevante koder og standarder samt hvordan klasseregelverket er bygget opp.

DNV GL vil dele erfaringer fra design, bygging og drift av flytende offshore innretninger hvor klassekravene har vært anvendt.

Formålet
Formålet er å gi en oversikt over:
• Klassesystematikk, regler og standarder.
• Rammebetingelser og hvordan betingelsene påvirker valg av løsninger.
• Generell innføring i ulike flytende innretninger og systemene som inngår.

Målgruppe
Kurset passer for alle som er involvert i design, bygging og drift av flytende offshore innretninger og som ønsker å få en god innsikt i DNV GLs erfaring og regelverk.

Forelesere
Forelesere på kurset er fra DNV GL.

. Kurset holdes på norsk.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Påmeldingsfrist: 
fredag 27. januarProgram dag 1

08.30 Registrering

09.00 Velkomst og introduksjon
v/ Tore Sildnes

09:30 Klassekonseptet
- Historikk
- Prinsipper og systematikk
- Roller
v/ Tore Sildnes

10:30 Pause

10:45 DNV GL Offshore Regler og Standarder
- Generell oversikt
- Publisering, oppdatering og tilgjengelighet
v/ Tore Sildnes

11:15 Klassens materialkrav
v/ Per Lohne

12:00 Lunsj

13:00 Klassekrav for skips-formede offshore-strukturer
- Regelbasis og anvendelse
- Analyseverktøy
v/ Rune Jacobsen

14:00 Klassekrav for semi og jack-up strukturer
- Regelbasis
- Anvendelse
v/ Ove Garen

15:00-15:15 Pause

15:15-16:15 Marine Systemer
- Maskineri
- Rørsystemer
v/ Espen Wetterhus

16:15 Oppsummering og avslutning dag 1

16:30 Slutt dag 1

 

Program dag 2

09:00 Start og tilbakeblikk på dag 1

09:30 Sikkerhetssystemer
- Brann- og gass
- Nødavstenging
- Regler og god praksis
v/ Atle Vedvik

11:00 Pause

11:15 Forankring
- Regler
- Forankringsutstyr
- Inspeksjonsprinsipper
v/ Walther Storesund

12:00 Lunsj

13:00 Boresystemer
- Regler og klassenotasjoner
- Kategorisering og sertifisering av utstyr
v/ Per Esvall

14:00 Driftsoppfølging
- Prinsipper for vedlikehold av klassesertifikat
- 5-år klassing (renewal)
v/ Tore Sildnes

15:00 Pause

15:15 Sokkel- og flaggstatsregimer
- Ansvarsområder og samspill
- Maritimt sikkerhetsregime
- Sokkelstatsregimer
v/ Tore Sildnes

16:15 Oppsummering og avslutning

16:30 Slutt dag 2


Praktiske opplysninger

Tid: 3 - 4. februar 2015

Sted
: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo (kart her)

Deltageravgift:
kr. 9 200 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 9 500 for medlemmer av Tekna
kr. 9 700 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding): 
minimum 5 påmeldte: 10% rabatt
minimum 10 påmeldte 20% rabatt
minimum 15 påmeldte 30% rabatt
minimum 20 påmeldte 40% rabatt

Hotell
: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Administrasjon: Tekna, servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22947560/61 Fax: 22947501 e-post: registrering@tekna.no 

Avbestilling: Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales. 

Påmelding
: KLIKK HER

NB! Påmeldingsfrist 27. januar 2015

.

Arrangør

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner sine samarbeidspartnere


Copyright © 2010 Norsk Stålforbund