Kurs:
Dimensjonering av knutepunkter og forbindelser av hulprofiler ihht Eurokode 3-1-8 / EN 1993-1-8

Design of joints and connections of Rectangular Hollow Sections according to Eurocode 3-1-8 / EN 1993-1-8

 
Tid: Torsdag 22. oktober 2015
Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Dette kurset tilbys kostnadsfritt til arbeidsledige ingeniører*

. Kurset holdes på engelsk / The course is held in English

Foreleser er Dr. ing. Bjørn Aasen, Norconsult AS


Påmeldingsfrist:
torsdag 15. oktober


Omtale // Description

Hulprofiler er i omfattende bruk som bærende elementer i bygg på land og offshore i dag. Dette kurset vil omhandle beregningsreglene for knutepunkter av hulprofiler (CHS og RHS-profiler) slik de foreligger i de nye europeiske regelverk for prosjektering av stålkonstruksjoner, Eurokode 3.

Følgende temaer omhandles :
- Orientering om typer hulprofiler
- Anvendelsesområder
- Varmformede og kaldformede profiler
- Forskjellige typer knutepunkter
- Knutepunktsparametere
- Sveiste fagverksforbindelser: mellom hulprofiler og mellom diagonaler
. av hulprofiler og gurter av H-profiler
- Momentstive forbindelser
- Skrudde forbindelser

Frame and truss structures of Rectangular and Circular Sections (RHS and CHS) are in widely use for onshore and offshore applications in Norway.This course will cover design rules for node connections applicable for use in those type of structures. The Eurocode 3 has now implemented design rules for capacity checks of node connections with RHS and CHS connections. The CIDECT organization has developed design guides for application in frame and truss structures design, which will be covered in this course.

The following subjects will be covered in the course ::
- Information of types of Hollow sections
- Application areas
- Hot formed vs Cold formed profiles
- Different types of nodes
- Node design parameters and failure modes
- Welded connections
- Nodes with gusset plates
- Momentstiff connections
- Bolted connections


Program

08:30 Registration

09:00 Introduction to structural design with hollow sections
- Types of hollow sections: circular, rectangular and elliptic hollow sections
- European standards for dimensions and tolerances
- Steel grades and mechanical properties
- Design and execution standards (Eurocode)
- Design guides (CIDECT)
- Cold formed versus hot formed hollow sections
- Typical structural applications of hollow sections

10:00 Welded truss joints of hollow sections (CHS and RHS)
- failure modes
- basic joint strength formulas for CHS- and RHS-sections
- detailing practice including sizing of welds
- multiplanar joints

10:30 Coffee break

10.45 Welded truss joints of hollow sections continues...
- design examples

12:30 Lunch

13:30 Welded truss joints of hollow section braces and I-section chords
- failure modes
- basic joint strength formulas

14:00 Joints with gusset plates
- failure modes
- basic joint strength formulas

14:30 Moment joints
- failure modes
- basic joint strength formulas

15:00 Coffee break

15:15 Fire engineering design with hollow sections

16.00 End


Praktiske opplysninger

Tid: Torsdag 22. oktober 2015

Sted
: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 6.200 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 6.500 for medlemmer i Tekna
kr. 6.700 for ikke-medlemmer

Deltageravgift ved deltakelse på kurs 21. oktober (EK3-1-8) og 22. oktober:
kr. 9 200 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 9 500 for medlemmer av Tekna
kr. 9 700 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding): 
minimum 5 påmeldte: 10% rabatt
minimum 10 påmeldte 20% rabatt

* Dette kurset tilbys kostnadsfritt til arbeidsledige ingeniører mot fremlegging av; attest fra NAV om at man er arbeidsledig og søknad til NAV om dekning av kursavgiften. Deltakelsen vil bli basert på en individuell vurdering.

Hotell
: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium

Standarder: Anbefaler å ta med NS-EN 1993-1-1 og NS-EN 1993-1-8.
Disse bestilles av den enkelte fra Standard Norge.

Anbefaler også å laste ned CIDECT publikasjoner: KLIKK HER

Administrasjon: Tekna, servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22947560/61 Fax: 22947501 e-post: registrering@tekna.no 

Avbestilling: Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales. 

Påmelding: KLIKK HER

NB! Påmeldingsfrist torsdag 15. oktober 2015

Arrangør

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner sine samarbeidspartnere


Copyright © 2010 Norsk Stålforbund