2-dagers kurs: 

Ikke-Lineære Analyser for Offshore konstruksjoner

-    NORSOK N / DNV GL RP-standardene
-    Fallende laster (Dropped Objects)
-    Skipsstøt
-    Brann og eksplosjon

Tid: 25 - 26. november 2015
Sted: Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo

Dette kurset tilbys kostnadsfritt til arbeidsledige ingeniører*

Omtale
Ikke-lineære analyser blir i dag tatt i bruk i stadig økende grad for design av offshore konstruksjoner.
Ulykkeslaster viser seg ofte å være dimensjonerende lastkondisjoner for offshore konstruksjoner, og bruk av ikke-lineære analysemetoder kan ofte gi en bedre representasjon av både lasten og responsen av konstruksjonen enn tradisjonelle metoder vil gi.
Dette kurset vil gi en detaljert innføring i det faglige grunnlaget for ikke-lineære analysemetoder og plastiske beregningsmetoder. Eksempler vil bli gjennomgått med aktuelle analyseprogram og øvingsoppgaver vil bli gitt.

Kurset holdes på norsk

Foreleser for hele kurset vil være  Professor Jørgen Amdahl, NTNU.


platform


stressPåmeldingsfrist: 
torsdag 19. november
.

Program dag 1

Kl. 08:30 Registrering og kaffe

Kl. 09:00 Generell orientering om regelverk (Norsok N-003 & 004 / DNV GL RP C208) 

Kl. 09:30 Plastiske analysemetoder
•  Flyteleddteori – bøyning og interaksjon moment/aksialkraft
•  Mekanismeanalyse av bjelker og rammer
Flytelinjeanalyse av plater
•  Bærekraft til bjelker og plater med membrankrefter ved store deformasjoner
   - forenklet modeller ved delvis aksiell fastholding
•  Øvingseksempel: Sammenligning enkle modeller og  bjelke/plate-analyse med USFOS

Kl. 11:15 Kaffepause

Kl. 11:30 Skipstøtsanalyse
•  Enkle modeller for beregning av energiabsorpsjon
•  Energiabsorpsjon ved lokal buling - interaksjon med mekanisme i bøyning
•  Øvingseksempel: Energiabsorpsjon i stag og plattformben med forenklet metode og analyse med USFOS
•  Statisk versus dynamisk analyse av skipsstøt
•  Kapasitetsberegninger

Kl. 12:00 Lunch

Kl. 13:00 Skipstøtsanalyse (forsetter)
•  Enkle modeller for analyse av ekstern kollisjonsmekanikk
•  Dimensjoneringsprinsipper:
   Styrke-, fordelt energi -, duktilt design
•  Kraft-deformasjonskurver for ulike skipsbauger
•  Enkle plastiske modeller for avstivede plater
•  Bruddkriterier for bjelker og plater
•  Kapasitet av knutepunkt

Kl. 14:30 Kaffepause

Kl. 14:45 Eksplosjonberegninger
•  Enfrihetsgradsmodelling for analyse av eksplosjonsrespons
•  Karakterisering av eksplosjonslaster ; Impuls- , dynamisk – og statisk responsregime
•  Biggs responsdiagram, overgang til Bakers trykk-impulsdiagram(iso-skade kurve)
•  Akseptkriterier mht duktilitet- monoton og syklisk last
•  Øvingseksempel: Analyse av plater med eksplosjonslast -  forenklet modell og USFOS
•  Eksempler på eksplosjonsberegninger / FLACS/ABAQUS
Kapasitetsberegning av fagverk og plater

Kl. 16:30 Slutt for dagen

 

Program dag 2

Kl. 08:30 Eksplosjonberegninger
•  Ekvivalente stivheter og masser for bjelker for enfrihetsgradsanalyse
•  Eksempler på eksplosjonsberegninger / Flacs
•  Kapasitetsberegning av fagverk og plater 

Kl. 10:30 Kaffepause

Kl. 10:45 Brannanalyse
•  Design kriterier
•  Kort om brannlaster
•  Forenklet modellering av branner
•  Temperaturanalyse (stråling, konveksjon, ledning) - enkle modeller
•  Modellering av passiv brannbeskyttelse
•  Mekaniske egenskaper til stål ved høye temperaturer

Kl. 12:00 Lunch

Kl. 13:00 Brannberegninger
•  Konstruksjonsrespons-analyse – pushdown-konseptet
•  Øvingseksempel: Analyse av reduksjon av bæreevnen som funksjon av branntid (pushdown-analyse) med USFOS

Kl. 14:00 Fallende laster
•  Design kriterier
•  Enkle beregningsmetoder
•  Modellering med kontakfjærer

Kl. 14:30 Kaffepause

Kl. 14:45 Statiske – og dynamiske analyser
•  Modelleringsprinsipper for ikkelineær analyse med elementmetoden
   - Hensikt med analysen
   - Hovedbærefunksjon til konstruksjon
   - Skall- versus bjelkemodell
   - Elementnett
   - Modellering av avstivede plater,
•  Materialmodellering
•  Ekvivalente formfeil
•  Bølgelaster (Morrison) - Bølgeslag
•  Vurdering av konstruksjonsrespons for bølgeslaglaster
•  Øvingseksempel: Konstruksjonsrepons for bølgeslaglast USFOS

Kl. 16:30 Slutt


Praktiske opplysninger

Tid: 25 - 26. november 2015

Sted
: Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo

Deltageravgift:
kr. 9 200 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 9 500 for medlemmer av Tekna
kr. 9 700 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding): 
minimum 5 påmeldte: 10% rabatt
minimum 10 påmeldte 20% rabatt
minimum 15 påmeldte 30% rabatt
minimum 20 påmeldte 40% rabatt

* Dette kurset tilbys kostnadsfritt til arbeidsledige ingeniører mot fremlegging av; attest fra NAV om at man er arbeidsledig og søknad til NAV om dekning av kursavgiften. Deltakelsen vil bli basert på en individuell vurdering.

Hotell: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter
Kurset inkluderer e-kurskompendium

Administrasjon: Tekna, servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22947560/61 Fax: 22947501 e-post: registrering@tekna.no 

Avbestilling: Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales. 

Påmelding: Send e-post til registrering@tekna.com. Oppgi deltakers navn, e-post, tel.nr og postadresse
NB! Påmeldingsfrist torsdag 19. november 2015


Arrangør

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner sine samarbeidspartnere


Copyright © 2010 Norsk Stålforbund