3-dagers kurs: 
Prosjektering av offshore stålkonstruksjoner
for løfteoperasjoner

Ny del 1: Myndighetskrav / regler og krav til CE-merking av løfteutstyr
 

Tid: 1, 2, og 3. desember 2015
Sted: Felix Konferansesenter, Oslo


•  Myndighetskrav, regelverk, standarder og retningslinjer
•  Sertifisering & sakkynig kontroll
•  CE-merking
•  Løfteinnretninger og løfteredskaper
•  Fundamenter/oppheng for løfteinnretninger
•  Interne løft på installasjoner
•  Faste festepunkt for løfteinnretning vs. temporært
•  Løft og løfteutstyr iht NORSOK R-002
•  Løft iht DNV Standard for Certification No. 2.7-1
•  Løft iht DNV Standard for Certification No. 2.7-3
•  Løft iht DNV-OS-H205
•  Subsea-løft iht DNV-OS-H206 & DNV RP-H103

Norsk flagg. Kurset holdes på norsk.
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
 
Påmeldingsfrist: 
onsdag 25. november


Omtale

I forbindelse med løfteoperasjoner innenfor petroleumsvirksomheten i Norge er det utarbeidet regelverk som skal dekke alle typer løft, lette og tunge, både til havs, ved land og på land, fra både flyttbare enheter (eks. forsyningsskip, lektere, kranfartøy) og faste enheter (eks. dekkskran, kaikran) til bunnfaste- og flytende installasjoner og undervannsinstallasjoner. Videre finnes det regelverk som dekker interne løft på installasjoner.

Kurset er inndelt i tre hovedtemaer:

Del 1 omhandler løfteutstyr og løfteoperasjoner i henhold til Petroleumstilsynets regelverk. Del 1 vil fokusere på design av løfteinnretninger og -utstyr som omfattes av Petroleumstilsynets regelverk (dvs. på permanent plasserte installasjoner + flyttbare installasjoner som driver petroleums virksomhet + landanlegg). Det vil bli gitt en oversikt over løfteinnretninger og -utstyr, og krav til design og sikkerhetssystemer. Maskinforskriftens virkeområde og krav til CE-merking vil også bli gjennomgått.
Aktuelle standarder/regelverk vil være:
• Ptils regelverk (Ramme-, Innretnings- og Aktivitetsforskriften)
• Gjeldende EN standarder (EN 13852-1 Offshore Cranes, EN 15011 Bridge and Gantry Cranes, EN 14492-1 Power Driven Winches and Hoists, EN 14985 Slewing Jib Cranes, EN 13155 Non-fixed load lifing attachments, EN 13001 Crane safety – General design)
• NMD, FOR 2007-07-04 nr. 854 (Kranforskriften)
• DNV Standard for Certification No. 2.22 Lifting Appliances
• NORSOK R-002 Lifting Equipment

Del 2 omhandler prosjektering av løfteutstyr innenfor norsk petroleumsvirksomhet. Det vil bli gitt en innføring i NORSOK R-002. Utvalgte temaer i R-002 vil bli gjennomgått som anses som viktige for prosjektering av konstruksjoner med hensyn på løfteoperasjoner. Sikkerhetskrav og felles krav til løfteutstyr vil bli omtalt og prinsipper for materialhåndtering.

Aktuelle standarder vil være:
• NORSOK R-002 Lifting equipment
• NORSOK R-003 Safe use of lifting equipment
• NORSOK R-005 Safe use of lifting and transport equipment in onshore petroleum plants
 
Del 3 omhandler DNV’s universelle standarder og regelverk for løfteoperasjoner fra faste- og flyttbare enheter til bunnfaste-, flytende- og undervannsinstallasjoner.

Aktuelle standarder er:
• DNV Standard for Certification No. 2.7-3 Portable Offshore Units
• DNV Standard for Certification No. 2.7-1 Offshore Containers
• DNV-OS-H205 Lifting Operations (VMO Standard – Part 2-5)
DNV-OS-H206 Loadout, transport and installation of subsea objects (VMO Standard – Part 2-6)
• DNV RP-H103 Modelling and Analysis of Marine Operations, Ch. 4 "Lifting through Wave Zone - Simplified Method" (supplement til DNV-OS-H206)

Dette kurset henvender seg til personer som primært arbeider innenfor prosjektering av konstruksjoner i offshoreindustrien. Kursets formål er å gi en innføring av aktuelle regelverk og standarder for prosjektering med hensyn på løfteoperasjoner.

Vel møtt til et meget aktuelt og nyttig kurs !


PROGRAM

DAG 1 - tirsdag 1. desember

09.30    Registrering og kaffe

10.00    Velkommen,
ved Norsk Forening for Stålkonstruksjoner

DEL 1   LØFTEUTSTYR OG LØFTEOPERASJONER I HENHOLD TIL PETROLEUMSTILSYNETS REGELVERK

10.05    Myndighetskrav og aktuelle standarder for prosjektering av løfteutstyr.
Temaer:
• Aktuelle regelverk for permanente installasjoner, flyttbare installasjoner og landanlegg
• Maskinforskriftens virkeområde og CE-merking
• Dokumentasjon, verifikasjon, sertifisering og sakkyndig kontroll
• Aktuelle standarder ifm dimensjonering og tekniske krav til løfteutstyr
• Definisjoner og eksempler på ulike løfteinnretninger og løfteredskap
• Merking av løfteutstyr
ved Gunnar Matre, DNV GL

12.00    Lunsj

13.00    Myndighetskrav og aktuelle standarder for prosjektering av løfteutstyr fortsetter

14.30    Kaffepause

14.45    Myndighetskrav og aktuelle standarder for prosjektering av løfteutstyr fortsetter

16.15    Slutt for dagen


DAG 2 - onsdag 2. desember

DEL 2   PROSJEKTERING AV LØFTEUTSTYR INNENFOR NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET,  NORSOK R-002, R-003 & R-005

08.30    Gyldighetsområde og generelt om NORSOK R-002,
ved Stein Ove Dyngeland, Statoil

09.00    Generelle sikkerhetskrav og felles krav til løfteutstyr; NORSOK R-002 kapittel 4 og 5. Kraner; NORSOK R-002 vedlegg G,
ved Nils Martin Justad, Statoil

10.00    Kaffepause

10.15    Flyttbare enheter (Portable Units); NORSOK R-002 vedlegg F,
ved Kato Øvestad, Tech Team Solutions AS

11.15    Prinsipper for materialhåndtering; NORSOK R-002 vedlegg B,
ved Stein Ove Dyngeland, Statoil

12.00     Lunsj

13.00    Fundamenter og oppheng, løfteører og tilhørende sjakler; NORSOK R-002 vedlegg H og J,
ved Kato Øvestad, Tech Team Solutions AS

13.45    Løfteredskap og løftekomponenter; NORSOK R-002 vedlegg C,
ved Knut Dorsey, W. Giertsen Services AS

14.45    Kaffepause

15.00    Sikker bruk av løfteutstyr. Kort innføring i NORSOK R-003 og R-005,
ved Stein Ove Dyngeland, Statoil

17.00    Slutt for dagen


DAG 3 - torsdag 3. desember

DEL 3   LØFTEOPERASJONER FOR INSTALLASJON AV OFFSHOREENHETER

08.30    DNV Standard for Certification No. 2.7-1 Offshore Containers,
ved Nina Thorvaldsen Moberg, DNV GL

10.00    Kaffepause

10.15    DNV Standards for Certification No. 2.7-3 Portable Offshore Units,
ved Steinar Hernes, DNV GL

12.00    Lunsj

13.00    DNV-OS-H205 Lifting Operations (VMO Standard – Part 2-5),
ved Eivind Lona, DNV GL

14.30    Kaffepause

14.45    Subsea løft; DNV-OS-H206 Loadout, transport and installation of subsea objects
(VMO Standard – Part 2-6) og DNV-RP-H103 Modelling and Analysis of Marine Operations,
Ch.4 Lifting through Wave Zone – Simplified Method

ved Eivind Lona, DNV GL

16.00    Slutt


Praktiske opplysninger

Tid: 1, 2 og 3. desember 2015

Sted: Felix Konferansesenter, Aker brygge, Oslo

Deltageravgift:
kr. 12 200 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 12 500 for medlemmer av Tekna
kr. 12 700 for ikke-medlemmer

Ta kontakt med kursadministrasjonen ved forespørsel om deltakelse på deler av kurset.

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding): 
minimum 5 påmeldte: 10% rabatt
minimum 10 påmeldte 20% rabatt
minimum 15 påmeldte 30% rabatt
minimum 20 påmeldte 40% rabatt

Dokumenter
Lenker til aktuelle forskrifter/standarder/regelverk:
NORSOK R-002;
NORSOK R-003;
DNV 2.7-1;
DNV 2.7-3;
DNV-RP-H103;
DNV-OS-H205;
DNV-OS-H206;

Administrasjon: Tekna, servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22947560/61 Fax: 22947501 e-post: registrering@tekna.no 

Avbestilling: Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales.   

Påmelding
: KLIKK HER
NB! Påmeldingsfrist: onsdag 25. november 2015

 

Arrangør

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner sine samarbeidspartnere


Copyright © 2000 Norsk Stålforbund