NORSK OFFSHOREDAG 2017

Onsdag 10. mai
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

Betal for 1 og delta med 2 !!!
Ta med en venn/kollega til årets viktigste Offshore konferanse med faglig/sosial mingling i Skybaren på ettermiddagen


Statens Vegvesen: E39-bro over Bjørnefjorden. Offshore teknologi muliggjør bygging av store broer.

Norsk Offshoredag er en konferansedag spekket med oppdatert fakta, kunnskap og trender som vil gi deg en helhetlig innsikt i grunnlaget for norsk offshore aktivitet. Konferansen vil spesielt sette søkelyset på muligheter for bruk av offshore teknologiog og erfaring innen nye satsningsområder som bl.a. offshore havbruk, fornybar energi og brokonstruksjoner.

• Resultater fra prosjektet NORSOK-analyse
• Industrialisering av norsk olje- og gassindustri
• Erfaring Njord etter 20 år i drift. Hva gjøres nå med Njord?
• Ubemannede plattformer (UWP) - Oseberg Vestflanke
• Planlagt flytebru med bruk av offshore teknologi
• Installasjon av bruseksjoner med Offshore kranfartøy
• Grensesprengende flerspenns hengebru på TLP fundamenter
• Offshore Havbruk – Havmære under bygging
• Fornybar energi – Bærekonstruksjoner for vindturbiner til havs
• Utbygging av Johan Castberg feltet
• Robotisering og automatisering i fabrikasjonen

Etter konferansen inviteres du til mingling og nettverksbygging i Skybaren i 21. etasje, hvor det serveres sommertapas med drikke til.

Vi sees på Norsk Offshoredag i et vårlig Oslo !!!


Program

08.30 Registrering

09.00 Velkommen
v/ leder av programkomiteen Thor Dahl, Aibel

Tema: Standardisering/industrialisering

09.05 Resultater fra prosjektet NORSOK-analyse
v/ Aud Nistov, Norsk Olje og Gass

09.30 Industrialisering av norsk olje- og gassindustri
- hvordan effektivisere norsk offshoreindustri?
v/ Ståle Tungesvik, Statoil, prosjektleder «Konkurransekraft – norsk sokkel i endring»

10.00 Kaffepause

Tema: Offshore prosjekter

10.30 Erfaring Njord etter 20 år i drift. Hva gjøres nå med Njord?
v/ Audun Magnussen, Kværner

11.00 Hvordan gjøre Johan Castberg økonomisk lønnsomt
v/ Kristian Aas, Statoil

11.30 Ubemannede plattformer (UWP)
- Oseberg Vestflanke
v/ Jon Kippenes, Statoil

12.00 Lunsj

Tema: Offshoreteknologi i andre applikasjoner

13.00 Kunnskap og teknologi fra offshore anvendt ved utviklingen av planlagt flytebru over Bjørnafjorden
v/ Øyvind Nedrebø, Statens Vegvesen

13.30 Grensesprengende flerspenns hengebru på TLP fundamenter
– kjent teknologi satt sammen på ny måte
v/ Johannes Veie, Statens Vegvesen

14.00 Installation of bridge sections by SSCV crane vessels
v/ Jan van Egmond, Heerema

14.30 Kaffepause

14.50 Offshore Havmære - Erfaringer fra fabrikasjon
v/ Morten Lyssand, Global Maritime

15.20 Bærestrukturer for vindturbiner til havs
v/ Trond Landbø, Olav Olsen

Tema: Effektivisering i fabrikasjonen

15.50 Framtidens prosessutstyr i fabrikasjon av offshore stål
- robotisering og automatisering av tradisjonell industri
v/ Sture Jonsson, IGM Nordic AB

16.20 Slutt

16.30 Faglig/sosial samling i Skybaren: Sommertapas med drikke til
- for forelesere og deltakere


Praktisk informasjon

Arrangement:
Navn: Norsk Offshoredag 2017
Tid: Onsdag 10. mai 2017
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, 0166 Oslo

Konferanse, deltakeravgift:

Betal for 1 og delta med 2 !!!
Ta med en venn/kollega til årets viktigste Offshore konferanse med faglig/sosial mingling i Skybaren på ettermiddagen


Kr. 3.900 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
Kr. 4.900 for ikke-medlemmer
inkl. lunsj, kaffepauser og sommertapas med drikke til.
Påmeldingsfrist: mandag 8. mai kl 17.00
PÅMELDING KONFERANSE: KLIKK HER

Utstilleravgift:
Kr. 13.900 per utstillerplass (ca. 2,5 x 2,0 m). 
Inkluderer adgang til konferansen samt lunsj, kaffepauser og sommertapas med drikke til for 2 personer i Skybaren.
Påmeldingsfrist mandag 8. mai kl 17.00
PÅMELDING UTSTILLING: Send e-post til
post@stalforbund.com

MVA kommer i tillegg til konferanseavgift og utstilleravgift.

Administrasjon:
Norsk Stålforbund, tel. 41 02 15 98, e-post:
post@stalforbund.com 
Kontaktperson: Kjetil Myhre

Early bird - tilbud: ved påmelding innen 1. april, gis 25% rabatt:
Kr. 3.525 for medlemmer i NFS, Norsk Stålforbund og Norsk Petroleumsforening
Kr. 3.900 for ikke-medlemmer

Om Norsk Offshoredag

Norsk Offshoredag er en heldags konferanse som første gang ble arrangert i 2002. Konferansen har siden blitt arrangert årlig, og blir i år arrangert for 16. gang. Konferansen henvender seg til alle som arbeider innen olje/gass og energisektoren, og som vil holde seg oppdatert om hva som skjer på norsk sokkel og internasjonalt idag og i framtiden. Velkommen til en spennende Offshoredag hvor du kan oppdatere dine kunnskaper, knytte nye kontakter og treffe tidligere kolleger.


UTSTILLING

En utstilling av offshore produkter og tjenester foregår i tilknytning til konferansen.


Påmeldingsfrist 5. mai 2017
Påmelding:
HER


Tidligere Offshoredager:

Norsk Offshoredag 2016

Norsk Offshoredag 2015

Norsk Offshoredag 2014

Norsk Offshoredag 2013

Norsk Offshoredag 2012  

Norsk Offshoredag 2011 

Norsk Offshoredag 2010 

Norsk Offshoredag 2009 

Norsk Offshoredag 2008 

Norsk Offshoredag 2007

Norsk Offshoredag 2006 

Arrangør

i samarbeid med

.


Copyright © 2010 Norsk Stålforbund