NORSK OFFSHOREDAG 2019

Onsdag 15. mai
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

• Norsk Olje og Gass næring gjennom 50 år
• Status offshore byggeprosjekter siste år
• Framtidige utviklingstrender


Cat J-riggen Askepott ved Oseberg H-plattformen. (Foto: Skandi Vega)

Norsk Offshoredag 2019 vil starte med et åpningsinnlegg av statssekretær Rikard Gaarder Knutsen, Olje- og energidepartementet .

I 2019 vil det være 50 år siden Ekofisk-feltet ble funnet og Norge ble en oljenasjon. Dette vil bli markert med foredrag om utviklingen av olje- og gass industrien gjennom disse årene ved tidligere Statoil sjef Harald Norvik. I tillegg vil det bli holdt et foredrag om den norske Subsea historien ved Arnfinn Nergaard, tidligere UiS.

Konferansen vil videre sette søkelys på viktige trender for den norske Olje-Gass teknologien framover, slik som ubemannede plattformer, digitalisering, CO2 lagring og Grønn teknologi. Videre vil ombygging av eksisterende plattformer for transport til og bruk på nye felt bli belyst. Flere av de sentrale eksisterende feltene på norsk sokkel har nådd og vil nå sin definerte levetid, og vil bli stengt ned og fjernet. Dette vil bli dekket med et eget foredrag.


Foto: FMC Technologies

Prosjekter for fornybar energi, basert på offshore havvind, er i sterk utvikling. Via to foredrag vil dette bli dekket med fokus på historikk og trender i den tekniske utviklingen for havvind, inkludert info om sentrale flytende vindprosjekter.

• Ubemannede plattformer
• Digitalisering i norsk olje & gass
• CO2 lagring på norsk sokkel
• Grønn teknologi og kostnadseffektivisering
• Norge som Oljenasjon i 50 år
• Norsk Subsea historie
• Norsk offshore verftsaktiviteter
• Historikk og trender innen offshore vind
• "Flytende vind" - prosjekter
• Fjerning og ombruk av plattformer

Etter konferansen inviteres du til mingling og nettverksbygging i Skybaren i 21. etasje, hvor det serveres sommertapas med drikke til.

Vi sees på Norsk Offshoredag i et vårlig Oslo !!!

Program

08:00 Registrering

09:00 Velkommen
v/ komiteleder

09:05 Åpning
v/ Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen, Olje- og energidepartementet

Tema: Framtidens løsninger

09:30 Digitalisering i norsk olje & gass industri
v/ Grethe Moen, Petoro

10:00 Kaffepause

10:30 Ubemannede plattformer, Oseberg H
v/ Magne Bjørkhaug, Equinor

11:00 CO2 lagring på norsk sokkel
v/ Sverre J. Overå, Equinor

11:30 Grønn teknologi og kostandseffektivitet
v/ Torild Nissen-Lie, DNV GL

12:00 Lunsj

Tema: Norsk oljeproduksjon før og nå

13:00 Norge som Oljenasjon i 50 år
v/ tidl. Statoil sjef Harald Norvik

13:30 Norsk Subsea historie
v/ Arnfinn Nergaard, UiS

14:00 Kysten rundt
- Norsk offshore verftsaktiviter siste år
v/ Thor Dahl, NFS og Aibel

14:30 Kaffepause

Tema: Offshore vind

15:00 Historikk og trender innen Offshore vind
v/ Jon Dugstad, Norwep

15:30 Satsning på «flytende vind» - prosjekter, bl. a. Hywind Tampen
v/ Arne Eik, Equinor

Tema: Gjenvinning/ombruk

16:00 Fjerning av plattformer for gjenvinning
v/ Johannes Thrane, AF Offshore Decom

16:30 Gjenbruk av eksisterende plattformer
v/ Terje Birkenes, Repsol

17:00 Slutt


17:15 Faglig/sosial samling i Skybaren: Sommertapas med drikke til
- for forelesere og deltakere


PÅMELDING KONFERANSE: HER bird - tilbud:

Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen, Olje- og energidepartementet

Om Norsk Offshoredag

Norsk Offshoredag er en heldags konferanse som første gang ble arrangert i 2002. Konferansen har siden blitt arrangert årlig, og blir i år arrangert for 18. gang. Konferansen henvender seg til alle som arbeider innen olje/gass og energisektoren, og som vil holde seg oppdatert om hva som skjer på norsk sokkel og internasjonalt idag og i framtiden.

Velkommen til en spennende Offshoredag hvor du kan oppdatere dine kunnskaper, knytte nye kontakter og treffe tidligere kolleger.


UTSTILLING

En utstilling av offshore produkter og tjenester foregår i tilknytning til konferansen.


Påmeldingsfrist 10. mai
Påmelding:
HER


Tidligere Offshoredager:

Norsk Offshoredag 2018

Norsk Offshoredag 2017

Norsk Offshoredag 2016

Norsk Offshoredag 2015

Norsk Offshoredag 2014

Norsk Offshoredag 2013

Norsk Offshoredag 2012  

Norsk Offshoredag 2011 

Norsk Offshoredag 2010 

Norsk Offshoredag 2009 

Norsk Offshoredag 2008 

Norsk Offshoredag 2007

Norsk Offshoredag 2006


Arrangør

i samarbeid med
Copyright © 2010 Norsk Stålforbund