NORSK OFFSHOREDAG 2021


Tid: Tirsdag 1. juni
Sted: DIGITALT VIA TEAMS

Hovedsesjoner:
• Olje og Gass
• Fornybar energi/havvind

Konferansen vil starte med et åpningsinnlegg av
Olje- og energiminister Tina Bru.

Dette er del av et 3 dagers arrangement, med Seminar om Havvind regelverk  2. juni og Seminar om edle metaller og 3D printing 3. juni

Johan Sverdrup phase 2. Illustration: Try/Equinor

Årets konferanse har fokus på aktuelle prosjekter og utfordringer for olje- og energinæringen i Norge og internasjonalt. Konferansen har fått positiv bidrag fra de norske olje/energi myndigheter og regjeringen.

Konferanse blir åpnet av Olje- og energiminister Tina Bru.

Det er for tiden stor satsning på miljø, fornybar energi og havvind. I år planlegges det derfor med 2 hovedsesjoner for henholdsvis olje/gass og fornybar energi/havvind.

Johan Sverdrup Process Platform 2, også kalt P2. Fra løft av MSF-modulen. Foto: Aibel


Foto: Alan O' Neill, Statoil

Program

08:45 Innlogging

09:00 Velkommen

09:05 Åpning
v/ Olje- og energiminister Tina Bru

Hovedsesjon 1 : Olje- og gass

09.15 Norsk sokkels framtid i et HMS perspektiv
ved Geir Løland, Ptil

09.45 CO2 fangst. Hvordan fange CO2 og hvilke muligheter gir dette?
ved Vibeke Andersson, Aker Solutions

10.15 Kaffepause

10.35 Johan Sverdrup fase 2 prosjektet
ved Bjarne Bakken, Equinor

11.00 Kysten Rundt
ved Thor Dahl, NFS

11.25 Lunsj

Hovedsesjon 2, Fornybar energi og Havvind

12:25 SeaTwirl flytande offshore vind - i Norge och Världen
ved Efva Willén, Sea Twirl

12:50 Flytende Havvind
ved John Olav Tande, Sintef 

13.15 Havvind – status og globale trender
ved Knut Erik Steen, Norwep

13.40 Fornybar energi
ved repr. fra DNV

14.05 Flytende vindkraftverk kan løse klimautfordringen
ved Bertil Moritz, Flowocean

14.30 Hywind Tampen prosjektet og framtidige teknologiløsninger
ved Leif Delp, Equinor

14.55 Kaffepause

15.15 Havvind og Fornybar Energi prosjekter i Aibel
ved Jan Wigaard,Aibel

15.40 Fred Olsen – 25 år med utvikling, installasjon og operasjon av fornybar energi
ved Sofie Jebsen, Fred Olsen

16.05 Flagship – Demonstrasjon av en 10MW+ OO-Star Wind Floater utenfor Karmøy
ved Håkon Andersen, Olav Olsen

16.30 Kværners satsning på Fornybar energi prosjekter
ved Niklas Eric Indrevær, Kværner

16.55 Slutt

PÅMELDING KONFERANSE: KLIKK HER


Olje- og energiminister Tina Bru

Om Norsk Offshoredag

Norsk Offshoredag er en heldags konferanse som første gang ble arrangert i 2002. Konferansen har siden blitt arrangert årlig, bortsett fra i 2020 pga Koronapandemien, og blir i år arrangert for 19. gang. Konferansen henvender seg til alle som arbeider innen olje/gass og energisektoren, og som vil holde seg oppdatert om hva som skjer på norsk sokkel og internasjonalt idag og i framtiden.

Velkommen til en spennende Offshoredag hvor du kan oppdatere dine kunnskaper!


Påmeldingsfrist fredag 28. mai
Påmelding:
KLIKK HER


Sponsor


Tidligere Offshoredager:

Norsk Offshoredag 2019

Norsk Offshoredag 2018

Norsk Offshoredag 2017

Norsk Offshoredag 2016

Norsk Offshoredag 2015

Norsk Offshoredag 2014

Norsk Offshoredag 2013

Norsk Offshoredag 2012  

Norsk Offshoredag 2011 

Norsk Offshoredag 2010 

Norsk Offshoredag 2009 

Norsk Offshoredag 2008 

Norsk Offshoredag 2007

Norsk Offshoredag 2006


Arrangør

i samarbeid med
Copyright © 2010 Norsk Stålforbund