NORSK OFFSHOREDAG 2022


Tid: Tirsdag 31. mai
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo (ved slottet)


Hovedsesjoner:
• Generell del
• Havvind
• Offshore og byggeprosjekter
• Fornybar energi

Konferansen vil bli åpnet av
statssekretær Amund Vik, Olje- og energidepartementet


Foto: Alan O' Neill, Statoil

Konferansen avholdes 31. mai og vil i år bli avholdt både ved frammøte og via Teams.

Årets konferanse har fokus på aktuelle prosjekter og utfordringer for olje- og energinæringen i Norge og internasjonalt. Konferansen har fått positiv bidrag fra de norske olje/energi myndigheter og regjeringen.

Det er for tiden stor satsning på miljø, fornybar energi og havvind. I år planlegges det derfor med 4 hovedsesjoner:
• Generell del
• Havvind
• Offshore og byggeprosjekter
• Fornybar energi.

Dette er en del av et 2-dagers arrangement, med seminar dagen etter, 1. juni:
Fornybar Energi til havs og Havvind - aktuelle områder og regelverk

_________

PROGRAM

08:30 Registrering / innlogging

SESJON 1 : Generell del

09:00 Åpning
v/ statssekretær Amund Vik, Olje- og energidepartementet

9.20 Energisituasjonen i Norge og Europa
v/ Sindre Knutsson, Rystad Energy

SESJON 2 : Havvind

Havvind prosjekter på norsk sokkel

• 9.50. Innlegg 1 : v/ Arvid Nesse,Norwegian Offshore Wind Cluster

10.20 Kaffepause

10.40 Innlegg 2 : Havvind - muligheter i Norge og internasjonalt
v/ Hans Petter Øvrevik, Deep Wind Offshore

11.10 Vindkraftverk i Nordsjøen med Norge som batteribank
v/ Ben Bjørke, Siemens Gamesa

11.40 Solenergi i Offshore prosjekter
v/ Jan Erik Våge Klepp, Inseanergy

12.10 Lunsj

SESJON 3 : Offshore og byggeprosjekter

13.10 Kysten Rundt - offshore byggeprosjekter sist år
v/ Thor Dahl, NFS

13.40 Aker BP prosjekter
v/ Håkon Helgå, Aker BP

14.10 Levetidsforlengelse på Offshore olje/gass prosjekter
v/ Ramanaidu Pedada, Global Maritime

14.40 Kaffepause

SESJON 4 : Fornybar energi

15.00 Overvåkning av CO2-brønner
v/ Cathrine Ringstad, SINTEF Industri/Petroleum

Fornybar energi prosjekter

• 15.30 Innlegg 1 : Low Carbon – First of kind projects v/ Janne Rasten,
Aker Solutions

• 16.00 Innlegg 2 : Våre prosjekter v/ Jan Wigaard, Aibel

16.30 Nye trender innen kjernekraftindustrien
v/ Janne Wallenius, KTH Sverige

17.00 Fossilfrie stålverk
v/ Jonas Larsson, SSAB Svensk Stål

17.20 Slutt faglig del
____________________________

17.30 Sommertapas i Skybaren
____________________________


Administrasjon: 
NFS sekretariat c/o Norsk Stålforbund
Telefon: 41 02 15 98
E-post: post@stalforbund.com

PÅMELDING NORSK OFFSHOREDAG 2022: KLIKK HER

statsekretær Amund Vik
Statssekretær Amund Vik (Foto: OED)

Sindre Knutsson
Sindre Knutsson, Rystad Energy

Om Norsk Offshoredag

Norsk Offshoredag er en heldags konferanse som første gang ble arrangert i 2002. Konferansen har siden blitt arrangert årlig, bortsett fra i 2020 pga Koronapandemien, og blir i år arrangert for 20. gang. Konferansen henvender seg til alle som arbeider innen olje/gass og energisektoren, og som vil holde seg oppdatert om hva som skjer på norsk sokkel og internasjonalt idag og i framtiden.

Velkommen til en spennende Offshoredag hvor du kan oppdatere dine kunnskaper!


Påmeldingsfrist fredag 27. mai
Påmelding:
KLIKK HER


Sponsor


Tidligere Offshoredager:

Norsk Offshoredag 2021

Norsk Offshoredag 2019

Norsk Offshoredag 2018

Norsk Offshoredag 2017

Norsk Offshoredag 2016

Norsk Offshoredag 2015

Norsk Offshoredag 2014

Norsk Offshoredag 2013

Norsk Offshoredag 2012  

Norsk Offshoredag 2011 

Norsk Offshoredag 2010 

Norsk Offshoredag 2009 

Norsk Offshoredag 2008 

Norsk Offshoredag 2007

Norsk Offshoredag 2006


Arrangør

i samarbeid med
Copyright © 2010 Norsk Stålforbund