Om NFS

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) ble startet høsten 1986 av en gruppe på 8 personer som så et behov for en samlende forening for alle personer som jobber med prosjektering av stålkonstruksjoner: Liv Eltvik, Esben Thrane, Martin Måseide, Kjell J. Sollid, Per Kr. Larsen, Bjørn Aasen, Dagfinn Kjærnsli, Stein Tidemann og Gunnar Solland.

NFS's formål er å arbeide for utvikling av stålkonstruksjonsteknikken og fremme bruken av stål som konstruksjonsmateriale.

NFS er en selvstendig og ideellfaglig organisasjon.

NFS er tilsluttet Norsk Stålforbund, som har stålgrossister og fabrikatører som medlemmer.

Styret:
Styreleder: Thor Dahl, Aibel
Styremedlem: Jan Egil Sæberg, DNV GL
Styremedlem: Stig Møllersen, Rambøll
Styremedlem: Svein Ove Enge, Aibel
Styremedlem: Morten Rotheim, Norconsult
Styremedlem: Solveig Brita Heggelund, Global Maritime
Styremedlem: Daniel Kjønsvik Bang, Cowi

Det er for tiden 200 registrerte personmedlemmer og firmamedlemmer i NFS.

Hovedaktiviteten til foreningen er arrangement av kurs, faglige temakvelder, ekskursjoner, Norsk Ståldag og Norsk Offshoredag. Foreningen satser spesielt sterkt på arrangementer og kurs for å holde medlemmene oppdatert på stålstandarder og nye typer beregningsmetoder. Foreningen har også som målsetting å avholde et årlig arrangement innen offshore havbruk.

Medlemspriser:
kr. 200,- for personlige medlemmer og kr. 2.500,- for firmamedlemmer.
Innmelding: Send e-post til post@stalforbund.com 
Oppgi navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse og eventuelt ordrenr, refnr...

Som medlem får du:
- Gratis adgang på temakvelder! (vanlig pris er kr. 500-900 pr. arrangement)
- Meget gode rabatter på deltakelse på kurs og kjøp av faglitteratur.
- All informasjon fra foreningen direkte til din e-postadresse

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner har som målsetting:

  • å arbeide for utviklingen av stålkonstruksjonsteknikken og bruk av stål som konstruksjonsmateriale
  • å arbeide for hensiktsmessige og rasjonelle regler, standarder og utførelsesmetoder
  • å fremme undervisning på alle nivåer
  • å fremme utveksling av fagkunnskap, erfaringer og forskningsresultater
  • å arrangere møter, foredrag, konferanser, kurs etc.

Vi er hele tiden på søken etter innspill fra medlemmene om ting av almen interesse for våre medlemmer i form av emner til faglige temakvelder, kurs etc. Så nøl ikke med å ta kontakt med foreningens styre om du har noe av interesse ! Skriv til post@stalforbund.com

Sekretariat:
Norsk Stålforbund
v/ Kjetil Myhre
Tel. 41 02 15 98
e-post: kjetil@stalforbund.com

Adresse:
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner
c/o Norsk Stålforbund
Møllergata 8
0179 Oslo