2-dagers kurs: 

Praktisk prosjektering av stålbygg
- fra forprosjekt til ferdig bygg
- fleretasjers bygg: kontorbygg
- hallbygning: lagerbygg

Tid: 17 - 18. mars 2015
Sted: Clarion Hotel Bergen Airport, Bergen

Omtale
Dette kurset er det første av sitt slag som tar for seg den praktiske delen av prosjekteringen med hovedvekt på enkle detaljer og prinsipper som kan brukes i de fleste tilfeller; ikke grave seg ned i spesialtilfeller (det enkleste er ofte det beste….). Det vil bli vist eksempler på kontorbygg og lagerbygg med gode løsninger og beregningsmetoder.

Målet med kurset er å
•  Lære om sammenhengen mellom beregningsmodeller, randbetingelser og tilhørende detaljer
•  Lære om laster, lastvirkninger og stabilitet
•  Bli kjent med gode prinsipper for valg av bæresystemer, detaljer og knutepunkter
•  Bli kjent med enkle beregningsmetoder

Målgruppe
Prosjekterende som ikke har spesialiserte kunnskaper i design av stålkonstruksjoner

Kurset holdes på norsk

Foreleser:
Sivilingeniør Andreas Solberg, Siviling A. Solberg AS. Utdannet sivilingeniør, bygg, NTNU, 2000. Jobbet 10 år i Contiga AS med stål og prefab konstruksjoner. Har hatt ansvar for en rekke bygg i Oslo området, bl. a: Telenor Arena (Fornebu), PWC-bygget (Bjørvika), KLP-bygget (Bjørvika), Visma-bygget (Bjørvika). Har hatt stilling som gruppeleder i Moss de siste 4 årene. Driver i dag eget firma, Siviling. A. Solberg AS

Innhold
•  Historiske kollapser
•  Generell del
•  Kontorbygg
•  Lagerbygg
•  Eksempler fra tidligere prosjekterPåmeldingsfrist: 
torsdag 12. marsProgram dag 1

Kl. 08:30 Registrering

Kl. 09:00 Innledning

Kl. 09:20 Historiske kollapser siste 10 år
•  Hva kan vi lære?

Kl. 10:00 Generell del
•  Stålets egenskaper
•  Hva må sjekkes?

Kl. 12:00 Lunch

Kl. 12:45 Kontorbygg
•  Laster
•  Stabilitet
•  Valg av bæresystem
•  Produktvalg
•  Nødvendige beslutninger
•  Hva må sjekkes?
•  Analyseverktøy
•  Knutepunkter
•  Ulike faser i montasje
•  Brann

Kl. 16:00 Slutt for dagen

 

Program dag 2

Kl. 09:00 Kontorbygg fortsetter

Kl. 09:45 Lagerbygg
•  Laster
•  Stabilitet
•  Valg av bæresystem
•  Produktvalg
•  Nødvendige beslutninger
•  Hva må sjekkes?
•  Ulike faser i montasje
•  Knutepunkter
•  Brann

Kl. 12:00 Lunch

Kl. 12:45 Lagerbygg fortsetter

Kl. 14:30 Eksempler fra tidligere prosjekter
•  Fremgangsmåte for kompliserte konstruksjoner
•  Statiske modeller
•  Planlegging av montasjefasen

Kl. 16:00 Slutt

(det vil bli kaffepause før og etter lunsj begge dager)


Praktiske opplysninger

Tid: 17 - 18. mars 2015

Sted
: Clarion Hotel Bergen Airport, Bergen

Deltageravgift:
kr. 9 200 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 9 500 for medlemmer av Tekna
kr. 9 700 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding): 
minimum 5 påmeldte: 10% rabatt
minimum 10 påmeldte 20% rabatt
minimum 15 påmeldte 30% rabatt
minimum 20 påmeldte 40% rabatt

Hotell
: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter
Kurset inkluderer e-kurskompendium
Følgende standarder vil bli refert til i kurset:
NS-EN 1990 og 1991-lastdelene
NS-EN 1993-1-1, 1993-1-2, 1993-1-5 og 1993-1-8
Disse medbringes på kurset av den enkelte. De kan bestilles Standard Norge.

Administrasjon: Tekna, servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22947560/61 Fax: 22947501 e-post: registrering@tekna.no 

Avbestilling: Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales. 

Påmelding
: Online påmelding KLIKK HER

NB! Påmeldingsfrist torsdag 12. mars 2015


Arrangør

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner sine samarbeidspartnere


Copyright © 2010 Norsk Stålforbund